MindShift ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jul. 2020
 • CVR 41556234

Virksomheden MindShift ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 31. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 820.338 DKK, mens den i 2021 var på -3.882 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 137.951 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Hagemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

138’ DKK

+716%

Egenkapital

41’ DKK

+134%

Omsætning

-

Resultat før skat

171’ DKK

+865%

Årets resultat

2022137.951 DKK
2021-22.379 DKK

Likviditetsgrad

137 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

116 %

+627%
God

Soliditetsgrad

28 %

-72%
God

Overskudsgrad

-

Balance

149’ DKK

+743%

Bruttofortjeneste

820’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

147’ DKK

+821%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  820’
  -648’
  -
  -
  173’
  0
  -1’
  -
  -1’
  171’
  -
  171’
  -33’
  138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  147’
  147’
  149’
  40’
  1’
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  107’
  149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MindShift ApS 04.04.2022
TechVenture ApS 31.07.2020 03.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Engelstedsgade 28 · DK-2100 København Ø 31.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 31.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-04 04.04.2022
2021-10-14 14.10.2021 03.04.2022
2020-07-31 31.07.2020 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 31.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Hagemann 31.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Hagemann 31.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MindShift ApS

Engelstedsgade 28
2100 København Ø

CVR

41556234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. juli 2020

P-nummer

1026083903

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TechVenture ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-