SFB Multiservise ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2020
 • CVR 41545054

Virksomheden SFB Multiservise ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 24. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.281 DKK, mens den i 2021 var på -115.021 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.209 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

+71%

Egenkapital

-89’ DKK

-49%

Omsætning

-

Resultat før skat

-37’ DKK

+71%

Årets resultat

2022-29.209 DKK
2021-100.010 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

+74%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-27 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

328’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

417’ DKK

-3%

Tilgodehavende

255’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -8’
  -
  -28’
  -
  -10’
  -
  -10’
  -37’
  -
  -37’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  73’
  183’
  2’
  -
  60’
  6’
  255’
  328’
  40’
  -129’
  -
  -
  -89’
  -
  -89’
  -
  -
  -
  -
  417’
  -
  417’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  328’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SFB Multiservise ApS 24.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Musvågevej 10 · DK-7620 Lemvig 24.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 24.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-24 24.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Svend Falk Bovtrup 24.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Falk Bovtrup 24.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SFB Multiservise ApS

Musvågevej 10
7620 Lemvig

CVR

41545054

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2020

P-nummer

1026068653

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde håndværker service samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-