Malerfirmaet Nykjær-Andersen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2020
 • CVR 41533331

Virksomheden Malerfirmaet Nykjær-Andersen ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 20. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 139.054 DKK, mens den i 2021 var på 617.942 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.671 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af René Nykjær-Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

-61%

Egenkapital

426’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

139’ DKK

-62%

Årets resultat

2022107.671 DKK
2021278.559 DKK

Likviditetsgrad

226 %

-6%
God

Afkastningsgrad

18 %

-74%
God

Soliditetsgrad

56 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

765’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

139’ DKK

-77%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

765’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  139’
  -
  -
  -
  139’
  21’
  -22’
  -
  0
  139’
  -
  139’
  -31’
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  604’
  128’
  33’
  765’
  765’
  40’
  386’
  -
  -
  426’
  -
  426’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  191’
  -
  29’
  -
  339’
  765’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Malerfirmaet Nykjær-Andersen ApS 25.10.2022
Majbritts Malerfirma ApS 20.07.2020 24.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Chr. Lundsgaards Vej 39 · DK-7200 Grindsted 02.02.2022
Østerbrogade 1 · DK-7200 Grindsted 09.12.2020 01.02.2022
Tværvej 14 · DK-6880 Tarm 04.08.2020 08.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 20.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-25 25.10.2022
2020-07-20 20.07.2020 24.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 20.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
René Nykjær-Andersen 20.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Nykjær-Andersen 20.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Malerfirmaet Nykjær-Andersen ApS

Chr. Lundsgaards Vej 39
7200 Grindsted

CVR

41533331

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2020

P-nummer

1026052870

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rene@nykjaerandersen.dk

Telefon

60156951

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed, samt andre aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-