TP Biler og Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2020
 • CVR 41502592

Virksomheden TP Biler og Invest ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.025.111 DKK, mens den i 2022 var på 965.860 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 581.271 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

581’ DKK

+9%

Egenkapital

12.722’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

745’ DKK

+9%

Årets resultat

2023581.271 DKK
2022534.027 DKK
2021320.395 DKK
2020985.590 DKK

Likviditetsgrad

30 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-29%
Svag

Soliditetsgrad

60 %

-31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21.304’ DKK

+53%

Bruttofortjeneste

1.025’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.550’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.025’
  -
  -251’
  -
  774’
  8’
  -37’
  -
  -28’
  745’
  -
  745’
  -164’
  581’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  18.754’
  -
  -
  -
  -
  18.754’
  -
  20’
  -
  -
  2.278’
  2.550’
  21.304’
  40’
  12.682’
  -
  -
  12.722’
  -
  12.722’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  199’
  25’
  -
  8.582’
  21.304’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TP Biler og Invest ApS 26.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strøybergsvej 62 · DK-9000 Aalborg 26.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 26.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-26 26.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 26.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Pedersen 26.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TP Biler og Invest ApS

Strøybergsvej 62
9000 Aalborg

CVR

41502592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2020

P-nummer

1026014634

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og handel med biler mv., ejendomsinvestering og ejendomsudlejning samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-