Knofedt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2020
 • CVR 41500492

Virksomheden Knofedt Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 2. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 50.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 393.934 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

394’ DKK

+151%

Egenkapital

591’ DKK

+200%

Omsætning

-

Resultat før skat

394’ DKK

+135%

Årets resultat

2022393.934 DKK
2021156.839 DKK

Likviditetsgrad

156 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

643’ DKK

+159%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

81’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  395’
  394’
  394’
  -
  394’
  0
  394’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  562’
  -
  -
  562’
  562’
  -
  -
  -
  30’
  51’
  81’
  643’
  40’
  23’
  -
  -
  591’
  -
  591’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  643’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knofedt Holding ApS 02.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hollænderdybet 10 · DK-2300 København S 02.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2021
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 03.09.2020 31.12.2020
642010 Finansielle holdingselskaber 01.09.2020 02.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-02 02.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Hulbæk Christiansen 02.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Hulbæk Christiansen 02.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knofedt Holding ApS

Hollænderdybet 10
2300 København S

CVR

41500492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2020

P-nummer

1026012127

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-