Ata Transport ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2020
 • CVR 41499613

Virksomheden Ata Transport ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 6. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 783.053 DKK, mens den i 2021 var på 523.906 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -139.276 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ozgür Ata.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-139’ DKK

-223%

Egenkapital

14’ DKK

-91%

Omsætning

-

Resultat før skat

-139’ DKK

-195%

Årets resultat

2022-139.276 DKK
2021113.512 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-27%
Svag

Afkastningsgrad

-32 %

-219%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

-88%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

424’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

783’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

383’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  783’
  -920’
  -
  -
  -137’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -139’
  -
  -139’
  -
  -139’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  41’
  41’
  -
  101’
  -
  -
  282’
  383’
  424’
  40’
  -26’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  373’
  409’
  424’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ata Transport ApS 06.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bygaden 5C · DK-2630 Taastrup 06.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 06.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-06 06.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 29.04.2024 08.05.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 06.07.2020 18.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Ozgür Ata 06.07.2020
Ozgür Ata 06.07.2020 08.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ozgür Ata 06.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ata Transport ApS

Bygaden 5
2630 Taastrup

CVR

41499613

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2020

P-nummer

1026010639

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive vejgodstransport samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-