PKV Holding 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2020
 • CVR 41498455

Virksomheden PKV Holding 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 6. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -354.745 DKK, mens den i 2022 var på -19.746 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.433.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.433’ DKK

-589%

Egenkapital

-1.100’ DKK

-430%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-1.433.457 DKK
2022293.307 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

45 %

-33%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-6 %

-286%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

19.425’ DKK

+77%

Bruttofortjeneste

-355’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.310’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -355’
  -
  -
  -
  -
  195’
  -284’
  -989’
  -1.079’
  -
  -
  -
  -
  -1.433’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.116’
  -
  -
  10.116’
  10.116’
  -
  -
  9.310’
  -
  -
  9.310’
  19.425’
  40’
  -1.140’
  -
  -
  -1.100’
  -
  -1.100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  369’
  -
  20.525’
  19.425’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PKV Holding 2020 ApS 14.11.2023
Ejendomsholdingselskabet 2020 ApS 06.07.2020 13.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Søren Frichs Vej 38A · DK-8230 Åbyhøj 01.04.2024
Søren Frichs Vej 38A · DK-8230 Åbyhøj 30.06.2023 31.03.2024
Elbækvej 7A · DK-8240 Risskov 06.07.2020 29.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-14 14.11.2023
2022-03-17 17.03.2022 13.11.2023
2020-07-06 06.07.2020 16.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion 17.03.2022
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion 06.07.2020 19.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Pontoppidan 17.03.2022
Hanne Pontoppidan 06.07.2020 19.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Pontoppidan 06.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PKV Holding 2020 ApS

Søren Frichs Vej 38
8230 Åbyhøj

CVR

41498455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2020

P-nummer

1026008812

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at eje fast ejendom samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-