Imatic Health ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2020
 • CVR 41496118

Virksomheden Imatic Health ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 3. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.199 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

Egenkapital

8’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-32’ DKK

Likviditetsgrad

131 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-97 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

Bruttofortjeneste

-32’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -32’
  -
  -
  -
  -32’
  -
  0
  -
  0
  -32’
  -
  -32’
  -
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  33’
  40’
  -32’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  25’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Imatic Health ApS 03.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrehavegårdsvej 46A · DK-2800 Kongens Lyngby 03.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 03.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-03 03.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Hansen 03.07.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Duckdoc Holding ApS 03.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Hansen 03.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Imatic Health ApS

Dyrehavegårdsvej 46
2800 Kongens Lyngby

CVR

41496118

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2020

P-nummer

1026004736

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af softwareløsninger til sundhedssektoren, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-