Thygesen Erhvervsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2020
 • CVR 41494409

Virksomheden Thygesen Erhvervsservice ApS befinder sig i branchen "Erhvervs- og institutionsvaskerier" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 1. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.246 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

Egenkapital

51’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

16’ DKK

Likviditetsgrad

197 %

God

Afkastningsgrad

21 %

God

Soliditetsgrad

65 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

Bruttofortjeneste

24’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  24’
  -
  -7’
  -
  17’
  0
  -1’
  -
  -1’
  16’
  -
  16’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  11’
  -
  0
  34’
  45’
  79’
  40’
  11’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  7’
  23’
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thygesen Erhvervsservice ApS 01.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vattrupvej 30 · DK-8620 Kjellerup 01.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 01.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Robert Bak Thygesen 01.07.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
WIRZ HOLDING ApS 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robert Bak Thygesen 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thygesen Erhvervsservice ApS

Vattrupvej 30
8620 Kjellerup

CVR

41494409

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2020

P-nummer

1026002369

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960110
Erhvervs- og institutionsvaskerier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er vaskeri og service samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-