Seden anno 2006 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2020
 • CVR 41493399

Virksomheden Seden anno 2006 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 24. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 43.247 DKK, mens den i 2021 var på 190.707 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.720 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

-90%

Egenkapital

2.907’ DKK

+1%

Omsætning

333’ DKK

-4%

Resultat før skat

43’ DKK

-91%

Årets resultat

202233.720 DKK
2021353.426 DKK
2020-113.739 DKK

Likviditetsgrad

737 %

+4%
God

Afkastningsgrad

1 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

59 %

+2%
God

Overskudsgrad

13 %

-90%
God

Balance

4.932’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

43’ DKK

-77%

Gældsforpligtelser

1.914’ DKK

-4%

Tilgodehavende

1.545’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  333’
  43’
  -
  -
  -
  43’
  28’
  -28’
  -
  0
  43’
  -
  43’
  -10’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.387’
  -
  -
  -
  -
  3.387’
  -
  -
  1.477’
  -
  57’
  1.545’
  4.932’
  40’
  273’
  -
  -
  2.907’
  -
  2.907’
  111’
  111’
  1.704’
  -
  -
  -
  1.704’
  -
  -
  -
  10’
  -
  14’
  210’
  4.932’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Seden anno 2006 ApS 24.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Villasmindevej 4 · DK-5250 Odense SV 24.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 24.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-24 24.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 24.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Villemoes Andersen 24.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Villemoes Andersen 24.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Seden anno 2006 ApS

Villasmindevej 4
5250 Odense SV

CVR

41493399

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2020

P-nummer

1026001133

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-