TH Yoga & Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2020
 • CVR 41487607

Virksomheden TH Yoga & Consulting ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mern. De blev etableret i 29. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 35.572 DKK, mens den i 2021 var på 41.813 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.988 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

-16%

Egenkapital

90’ DKK

+43%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-16%

Årets resultat

202226.988 DKK
202132.282 DKK
2020-8.796 DKK

Likviditetsgrad

507 %

+26%
God

Afkastningsgrad

32 %

-36%
God

Soliditetsgrad

80 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

113’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

36’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

113’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  36’
  -
  -
  -
  36’
  -
  -1’
  -
  -1’
  35’
  -
  35’
  -8’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  113’
  113’
  113’
  40’
  50’
  -
  -
  90’
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  22’
  113’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TH Yoga & Consulting ApS 12.11.2020
V. Invest ApS 29.06.2020 11.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nedermarken 7 · DK-4735 Mern 14.05.2023
Mårumvej 19 · DK-3230 Græsted 29.06.2020 13.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-12 12.11.2020
2020-06-29 29.06.2020 11.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Torben Verner Hansen 29.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Verner Hansen 29.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TH Yoga & Consulting ApS

Nedermarken 7
4735 Mern

CVR

41487607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2020

P-nummer

1025996654

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40582239

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-