Flydende Freja ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2020
 • CVR 41487445

Virksomheden Flydende Freja ApS befinder sig i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol" og har adresse i Randers NØ. De blev etableret i 1. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.870 DKK, mens den i 2021 var på -4.420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.664 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-130%

Egenkapital

28’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-107%

Årets resultat

2022-8.664 DKK
2021-3.773 DKK

Likviditetsgrad

54.145 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

28’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -1’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  25’
  28’
  28’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  28’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Flydende Freja ApS 01.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tjærbyvej 180 · DK-8930 Randers NØ 01.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 01.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 01.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Toke Graugaard 01.07.2020
Troels Præst Andersen 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Toke Graugaard 01.07.2020
Troels Præst Andersen 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Flydende Freja ApS

Tjærbyvej 180
8930 Randers NØ

CVR

41487445

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2020

P-nummer

1025996522

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

110100
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fremstille fødevarer samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-