JØBO Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2020
 • CVR 41487372

Virksomheden JØBO Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Eskilstrup. De blev etableret i 2. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.829 DKK, mens den i 2020 var på -6.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.183 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

-96%

Egenkapital

45.417’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

86’ DKK

-96%

Årets resultat

202186.183 DKK
20201.987.811 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-96%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45.430’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

12’ DKK

+83%

Tilgodehavende

0 DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  0
  0
  86’
  -
  86’
  -
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45.430’
  -
  -
  45.430’
  45.430’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  45.430’
  40’
  17.308’
  -
  -
  45.417’
  -
  45.417’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  6’
  -
  12’
  45.430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JØBO Invest ApS 02.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bukkerupvej 195 · DK-4360 Kirke Eskilstrup 02.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-02 02.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Boesen 02.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Boesen 02.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JØBO Invest ApS

Bukkerupvej 195
4360 Kirke Eskilstrup

CVR

41487372

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2020

P-nummer

1025996468

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-