Shiftone ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2020
 • CVR 41487127

Virksomheden Shiftone ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 2. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 240.956 DKK, mens den i 2022 var på 364.034 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.776 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kasper Kamp Simonsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

+180%

Egenkapital

249’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

+180%

Årets resultat

202345.776 DKK
2022-56.990 DKK
2021220.538 DKK

Likviditetsgrad

65 %

-53%
Svag

Afkastningsgrad

6 %

+175%
Svag

Soliditetsgrad

26 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

970’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

241’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

466’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  241’
  -139’
  -46’
  -
  56’
  -
  -11’
  -
  -11’
  46’
  -
  46’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  504’
  -
  504’
  -
  -
  -
  -
  504’
  -
  213’
  -
  54’
  198’
  466’
  970’
  40’
  209’
  -
  -
  249’
  -
  249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124’
  -
  -
  -
  55’
  -
  720’
  970’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Shiftone ApS 02.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gartnerhaven 20 · DK-8541 Skødstrup 02.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 02.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-02 02.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Kamp Simonsen 02.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Kamp Simonsen 02.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Shiftone ApS

Gartnerhaven 20
8541 Skødstrup

CVR

41487127

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2020

P-nummer

1025995488

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt enhver anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-