Bojes ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2020
 • CVR 41480432

Virksomheden Bojes ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 1. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.284 DKK, mens den i 2021 var på 307.239 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.716 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-102%

Egenkapital

45’ DKK

-73%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-4.716 DKK
2021237.663 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-101%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

-86%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

663’ DKK

+92%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-101%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  620’
  620’
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  663’
  40’
  123’
  -118’
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  618’
  663’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bojes ApS 01.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Constantiavej 1 · DK-2960 Rungsted Kyst 01.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Leif Boje Espesen 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leif Boje Espesen 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bojes ApS

Constantiavej 1
2960 Rungsted Kyst

CVR

41480432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2020

P-nummer

1025987248

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-