Calstrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2020
 • CVR 41479043

Virksomheden Calstrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 30. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -3.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -101.517 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-102’ DKK

-246%

Egenkapital

-2’ DKK

-102%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-101.517 DKK
202269.375 DKK
2021-9.412 DKK

Likviditetsgrad

93 %

-81%
Svag

Afkastningsgrad

-18 %

-517%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

-109%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-83%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  22’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Calstrup Holding ApS 30.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Birkemosevej 9G · DK-3550 Slangerup 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-30 30.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 30.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Stibius Calstrup 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Stibius Calstrup 30.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Calstrup Holding ApS

Birkemosevej 9
3550 Slangerup

CVR

41479043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2020

P-nummer

1025985369

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-