Sand Boligudlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2020
 • CVR 41472553

Virksomheden Sand Boligudlejning ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 15. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 64.670 DKK, mens den i 2021 var på 190.816 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.157 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

-99%

Egenkapital

974’ DKK

-4%

Omsætning

253’ DKK

-47%

Resultat før skat

2’ DKK

-99%

Årets resultat

20222.157 DKK
2021227.977 DKK
2020100.159 DKK

Likviditetsgrad

129 %

-75%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-85%
Svag

Soliditetsgrad

28 %

-57%
God

Overskudsgrad

26 %

-36%
God

Balance

3.460’ DKK

+122%

Bruttofortjeneste

65’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

2.486’ DKK

+356%

Tilgodehavende

270’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  253’
  65’
  -
  -
  188’
  65’
  -
  -63’
  -
  -63’
  2’
  -
  2’
  0
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.190’
  -
  -
  -
  -
  3.190’
  -
  -
  -
  -
  270’
  270’
  3.460’
  40’
  934’
  -
  -
  974’
  -
  974’
  -
  -
  2.277’
  -
  -
  -
  2.277’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  209’
  3.460’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sand Boligudlejning ApS 15.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dalinsvej 62 · DK-8920 Randers NV 15.12.2021
Bjørlingsvej 2 · DK-8920 Randers NV 06.04.2021 14.12.2021
Bjørlingsvej 2 · DK-8920 Randers NV 15.06.2020 05.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-15 15.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Sand 15.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Sand 15.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sand Boligudlejning ApS

Dalinsvej 62
8920 Randers NV

CVR

41472553

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2020

P-nummer

1025976114

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sandudlejning@outlook.dk

Telefon

27210424

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-