JSB Holding 2020 ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2020
 • CVR 41464739

Virksomheden JSB Holding 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skibby. De blev etableret i 26. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.877 DKK, mens den i 2021 var på -9.883 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

+5%

Egenkapital

-7’ DKK

-163%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

+5%

Årets resultat

2022-17.794 DKK
2021-18.808 DKK
2020-10.273 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+108%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

-163%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

358’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

+119%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -18’
  -
  -18’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  355’
  355’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  358’
  40’
  -47’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  229’
  -
  364’
  358’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JSB Holding 2020 ApS 26.06.2020 27.09.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Nordmandsvænget 25 · DK-4050 Skibby 26.06.2020 27.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.06.2020 27.09.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-26 26.06.2020 27.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.06.2020 27.09.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 26.06.2020 26.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Steen Bjørklund 26.06.2020
Jacob Steen Bjørklund 26.06.2020 27.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Steen Bjørklund 26.06.2020 27.09.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JSB Holding 2020 ApS

Nordmandsvænget 25
4050 Skibby

CVR

41464739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2020

P-nummer

1025967530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være et holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-