Ehlers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2020
 • CVR 41464011

Virksomheden Ehlers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Vemmelev. De blev etableret i 26. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.739 DKK, mens den i 2022 var på -4.698 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 707.067 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

707’ DKK

+32%

Egenkapital

1.388’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

707’ DKK

+32%

Årets resultat

2023707.067 DKK
2022535.316 DKK
2021483.508 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.388’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

676’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  7’
  -16’
  -
  -9’
  707’
  -
  707’
  -
  707’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  712’
  712’
  -
  -
  -
  -
  472’
  676’
  1.388’
  40’
  1.348’
  -
  -
  1.388’
  -
  1.388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ehlers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 26.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Borgergade 137 · DK-4241 Vemmelev 26.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 26.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-26 26.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Ehlers 26.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Ehlers 26.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ehlers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Borgergade 137
4241 Vemmelev

CVR

41464011

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2020

P-nummer

1025967107

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ehlers ApS

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er investering i statsautoriserede og godkendte revisionsvirksomheder. Endvidere kan selskabet drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-