Kindberg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2020
 • CVR 41460091

Virksomheden Kindberg ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Glumsø. De blev etableret i 19. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -58.358 DKK, mens den i 2022 var på -3.437 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -308.358 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-308’ DKK

< -999%

Egenkapital

-275’ DKK

-924%

Omsætning

-

Resultat før skat

-308’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-308.358 DKK
2022-3.437 DKK
2021-3.193 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-859.338 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-58’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -308’
  -
  -308’
  -
  -308’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  40’
  -315’
  -
  -
  -275’
  -
  -275’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  275’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kindberg ApS 19.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skovridervej 18 · DK-4171 Glumsø 28.02.2024
Stenstrupvej 24 · DK-4180 Sorø 29.05.2023 27.02.2024
Bohrsgade 2 · DK-1799 København V 10.04.2022 28.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 19.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-19 19.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Inge Kindberg 19.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Inge Kindberg 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Kindberg 19.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kindberg ApS

Skovridervej 18
4171 Glumsø

CVR

41460091

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2020

P-nummer

1025961036

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inge@kindberg.info

Telefon

20690939

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed, rådgivning, investering og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Inge Kindberg

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-