Høstmark Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2020
 • CVR 41455055

Virksomheden Høstmark Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 22. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.910 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 433.646 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

434’ DKK

+206%

Egenkapital

847’ DKK

+105%

Omsætning

-

Resultat før skat

434’ DKK

+205%

Årets resultat

2022433.646 DKK
2021141.941 DKK
202021.031 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.334’ DKK

+117%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

115’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  4’
  -20’
  229’
  214’
  434’
  -
  434’
  -
  434’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  807’
  -
  -
  1.219’
  1.219’
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  1.334’
  250’
  -18’
  -
  -
  847’
  -
  847’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  -
  1’
  312’
  487’
  1.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Høstmark Invest ApS 22.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Mariagervej 131 · DK-8920 Randers NV 15.01.2024
Mariagervej 131 · DK-8920 Randers NV 11.10.2021 14.01.2024
Skoletoften 1 · DK-8382 Hinnerup 22.06.2020 10.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-22 22.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 22.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Nikolaj Høstmark Petersen 22.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolaj Høstmark Petersen 22.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Høstmark Invest ApS

Mariagervej 131
8920 Randers NV

CVR

41455055

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2020

P-nummer

1025953661

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-