Jan Kildeskov Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2020
 • CVR 41450223

Virksomheden Jan Kildeskov Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 22. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.837 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 326.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

326’ DKK

+294%

Egenkapital

1.268’ DKK

+35%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

325’ DKK

+293%

Årets resultat

2023326.074 DKK
202282.832 DKK
2021805.271 DKK
2020514.153 DKK

Likviditetsgrad

6.759 %

+176%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-485%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.275’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-687%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

450’ DKK

+240%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  10’
  -10’
  5’
  -
  -
  5’
  325’
  -
  325’
  -1’
  326’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  825’
  -
  -
  825’
  825’
  -
  -
  102’
  86’
  260’
  450’
  1.275’
  40’
  1.228’
  -
  -
  1.268’
  -
  1.268’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  1.275’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jan Kildeskov Holding ApS 22.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Rådhusparken 25 · DK-3450 Allerød 05.10.2022
Eranthisvej 1 · DK-3450 Allerød 22.06.2020 04.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-22 22.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Kildeskov 22.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Kildeskov 22.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jan Kildeskov Holding ApS

Rådhusparken 25
3450 Allerød

CVR

41450223

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2020

P-nummer

1025947939

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-