JP Environment ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41442336

Virksomheden JP Environment ApS befinder sig i branchen "Anden måling og teknisk analyse" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.438 DKK, mens den i 2021 var på 3.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-181%

Egenkapital

38’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-181%

Årets resultat

2022-2.438 DKK
20213.000 DKK
2020-3.036 DKK

Likviditetsgrad

221 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-184%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

69’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-181%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

69’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  1’
  -
  69’
  69’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  69’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JP Environment ApS 01.05.2021 06.10.2023
JP Enviroment ApS 16.06.2020 30.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fabriksvænget 8 · DK-4130 Viby Sjælland 06.05.2021 06.10.2023
Hyllingeriis 5 · DK-4050 Skibby 16.06.2020 05.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
712090 Anden måling og teknisk analyse 16.06.2020 06.10.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-01 01.05.2021 06.10.2023
2020-06-16 16.06.2020 30.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020 06.10.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 16.06.2020 05.10.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Raunkjær 01.05.2021
Jacob Raunkjær 01.05.2021 06.10.2023
Janus Sørensen 16.06.2020 01.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Raunkjær 01.05.2021
Jacob Raunkjær 01.05.2021 06.10.2023
Janus Sørensen 16.06.2020 01.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JP Environment ApS

Fabriksvænget 8
4130 Viby Sjælland

CVR

41442336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025938468

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

712090
Anden måling og teknisk analyse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er produktudvikling

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-