Transformio ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2020
 • CVR 41441224

Virksomheden Transformio ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København S. De blev etableret i 17. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 34.157 DKK, mens den i 2021 var på -157.574 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.244 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Ager.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

+111%

Egenkapital

-142’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

19’ DKK

+111%

Årets resultat

202214.244 DKK
2021-130.808 DKK
2020-65.767 DKK

Likviditetsgrad

33 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

50 %

+123%
God

Soliditetsgrad

-207 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

69’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

34’ DKK

+122%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

69’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  34’
  -
  -
  -
  34’
  -
  -15’
  -
  -15’
  19’
  -
  19’
  -5’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  1’
  -
  69’
  69’
  40’
  -182’
  -
  -
  -142’
  -
  -142’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  7’
  -
  211’
  69’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Transformio ApS 11.08.2020
Duckling Digital ApS 17.06.2020 10.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Richard Mortensens Vej 4E · DK-2300 København S 29.06.2020
Richard Mortensens Vej 4E · DK-2300 København S 17.06.2020 28.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 17.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-11 11.08.2020
2020-06-17 17.06.2020 10.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 17.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Ager 17.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Ager 17.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Transformio ApS

Richard Mortensens Vej 4
2300 København S

CVR

41441224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2020

P-nummer

1025936813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-