Rockingnerd Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41438932

Virksomheden Rockingnerd Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.325 DKK, mens den i 2022 var på -6.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.159 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-8%

Egenkapital

11’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-8%

Årets resultat

2023-9.159 DKK
2022-8.514 DKK
2021-7.792 DKK
2020-3.125 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-29 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

-41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

31’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -2’
  -
  -9’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  40’
  -29’
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  20’
  31’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rockingnerd Holding ApS 16.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbro 29C · DK-9000 Aalborg 16.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-29 29.11.2023
2020-06-16 16.06.2020 28.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Niels Gorm Andersen 16.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Gorm Andersen 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rockingnerd Holding ApS

Østerbro 29
9000 Aalborg

CVR

41438932

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025934756

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nigonerd@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-