Don Olsen Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41438576

Virksomheden Don Olsen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.514.703 DKK, mens den i 2022 var på 1.619.843 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 383.676 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Otto Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

384’ DKK

+14%

Egenkapital

11.263’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

494’ DKK

-32%

Årets resultat

2023383.676 DKK
2022337.798 DKK
2021562.182 DKK
2020154.244 DKK

Likviditetsgrad

1.739 %

God

Afkastningsgrad

2 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

30 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

37.146’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1.515’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

21.728’ DKK

-1%

Tilgodehavende

3.532’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.515’
  -134’
  -532’
  -
  848’
  4’
  -358’
  -
  -354’
  494’
  -
  494’
  -110’
  384’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  578’
  -
  33.614’
  -
  -
  -
  -
  33.614’
  -
  -
  -
  15’
  3.517’
  3.532’
  37.146’
  40’
  11.101’
  122’
  -
  11.263’
  -
  11.263’
  4.155’
  4.155’
  20.759’
  -
  -
  -
  21.525’
  -
  -
  -
  186’
  -
  -
  203’
  37.146’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Don Olsen Ejendomme ApS 16.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søbakkevej 10 · DK-5210 Odense NV 16.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 16.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-16 16.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Otto Rasmussen 16.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tove Friis-Holm Rasmussen 28.08.2022
Jørgen Otto Rasmussen 16.06.2020 27.08.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Don Olsen Ejendomme ApS

Søbakkevej 10
5210 Odense NV

CVR

41438576

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025933911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af ejendomme til beboelse samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-