Stevns Arkitekterne ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41436204

Virksomheden Stevns Arkitekterne ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Hårlev. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 539.934 DKK, mens den i 2022 var på 136.958 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.089 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Peter Stevns Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

+245%

Egenkapital

1’ DKK

+101%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

+246%

Årets resultat

202375.089 DKK
2022-51.647 DKK
202116.821 DKK
2020-54.698 DKK

Likviditetsgrad

84 %

+211%
Svag

Afkastningsgrad

41 %

+147%
God

Soliditetsgrad

0 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

252’ DKK

+234%

Bruttofortjeneste

540’ DKK

+294%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

210’ DKK

+525%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  540’
  -437’
  -
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  96’
  -
  96’
  -21’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  42’
  -
  24’
  -
  -
  184’
  210’
  252’
  40’
  -49’
  9’
  -
  1’
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  102’
  252’
  252’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stevns Arkitekterne ApS 08.12.2020
Stevns Huset ApS 16.06.2020 07.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Årøvej 7 · DK-4652 Hårlev 16.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 01.12.2020
412000 Opførelse af bygninger 16.06.2020 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-08 08.12.2020
2020-12-01 01.12.2020 07.12.2020
2020-06-16 16.06.2020 30.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jens Peter Stevns Hansen 16.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Peter Stevns Hansen 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stevns Arkitekterne ApS

Årøvej 7
4652 Hårlev

CVR

41436204

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025931080

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Stevns Huset ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-