Martin Briand Petersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2020
 • CVR 41435720

Virksomheden Martin Briand Petersen Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 16. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 37 DKK, mens den i 2021 var på -1.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

302’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

20224 DKK
2021-1.095 DKK
2020-3.058 DKK

Likviditetsgrad

114 %

-29%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

315’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

+209%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  -
  14’
  15’
  315’
  40’
  262’
  -
  -
  302’
  -
  302’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  10’
  13’
  315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Martin Briand Petersen Holding ApS 16.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Videbechs Alle 4E · DK-8800 Viborg 16.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 16.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-16 16.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 16.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Briand Petersen 16.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Briand Petersen 16.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Martin Briand Petersen Holding ApS

Videbechs Alle 4
8800 Viborg

CVR

41435720

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2020

P-nummer

1025930262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og foretage anden investeringsvirksomhed samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-