Starklint Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2020
 • CVR 41435488

Virksomheden Starklint Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørre Asmindrup. De blev etableret i 12. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.875 DKK, mens den i 2021 var på -6.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 232.860 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

233’ DKK

+109%

Egenkapital

1.341’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

231’ DKK

+110%

Årets resultat

2022232.860 DKK
2021111.636 DKK
202086.761 DKK

Likviditetsgrad

65 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.506’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

108’ DKK

+73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -4’
  -
  -4’
  231’
  -
  231’
  -2’
  233’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.398’
  -
  -
  1.398’
  1.398’
  -
  -
  -
  -
  9’
  108’
  1.506’
  40’
  1.042’
  118’
  -
  1.341’
  -
  1.341’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  -
  -
  5’
  -
  164’
  1.506’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Starklint Holding ApS 12.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søgårdssvinget 24 · DK-4572 Nørre Asmindrup 12.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-12 12.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Starklint 12.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Starklint 12.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Starklint Holding ApS

Søgårdssvinget 24
4572 Nørre Asmindrup

CVR

41435488

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2020

P-nummer

1025930092

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-