Adriane ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2020
 • CVR 41431679

Virksomheden Adriane ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Egå. De blev etableret i 11. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.445 DKK, mens den i 2021 var på -13.999 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 404.785 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

405’ DKK

-42%

Egenkapital

25.457’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

503’ DKK

-32%

Årets resultat

2022404.785 DKK
2021703.786 DKK
2020753.994 DKK

Likviditetsgrad

22.380 %

+114%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

25.562’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23.444’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -2’
  459’
  457’
  503’
  -
  503’
  -
  405’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.118’
  -
  -
  2.118’
  2.118’
  -
  -
  23.403’
  -
  13’
  23.444’
  25.562’
  40’
  25.299’
  118’
  -
  25.457’
  -
  25.457’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  105’
  25.562’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Adriane ApS 11.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Rouloen 37 · DK-8250 Egå 11.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 11.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-11 11.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Svend Pedersen 11.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Svend Pedersen 11.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Adriane ApS

Rouloen 37
8250 Egå

CVR

41431679

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2020

P-nummer

1025924947

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-