Coding Explained ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2020
 • CVR 41427353

Virksomheden Coding Explained ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 11. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.162.674 DKK, mens den i 2021 var på 1.038.165 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 754.523 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bo Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

755’ DKK

+36%

Egenkapital

869’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

967’ DKK

+36%

Årets resultat

2022754.523 DKK
2021554.417 DKK
2020219.883 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

86 %

-2%
God

Soliditetsgrad

78 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.121’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

1.163’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.163’
  -200’
  -
  -
  962’
  6’
  -1’
  -
  5’
  967’
  -
  967’
  -213’
  755’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  275’
  42’
  -
  803’
  -
  1.121’
  40’
  129’
  700’
  -
  869’
  -
  869’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  8’
  -
  252’
  1.121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Coding Explained ApS 11.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kridtsløjfen 23 · DK-9000 Aalborg 06.11.2023
Østre Havnepark 27 · DK-9000 Aalborg 30.06.2022 05.11.2023
Østre Havnegade 24 · DK-9000 Aalborg 11.03.2021 29.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 11.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-11 11.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Bo Andersen 11.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Andersen 11.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Coding Explained ApS

Kridtsløjfen 23
9000 Aalborg

CVR

41427353

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2020

P-nummer

1025918971

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og udvikling af software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-