Nicolai Bilhandel ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2020
 • CVR 41422513

Virksomheden Nicolai Bilhandel ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Augustenborg. De blev etableret i 11. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 74.655 DKK, mens den i 2021 var på 105.820 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

38’ DKK

-41%

Egenkapital

135’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

49’ DKK

Årets resultat

202237.970 DKK
202164.346 DKK
2020-7.310 DKK

Likviditetsgrad

130 %

+11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

23 %

+59%
God

Overskudsgrad

-

Balance

588’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

75’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

588’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  75’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  38’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  374’
  2’
  193’
  9’
  9’
  588’
  588’
  40’
  95’
  -
  -
  135’
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  10’
  453’
  588’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nicolai Bilhandel ApS 11.06.2020 10.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 01.09.2020 10.11.2023
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 19.08.2020 31.08.2020
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 11.06.2020 18.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 11.06.2020 10.11.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-11 11.06.2020 10.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2020 10.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 11.06.2020 08.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Uffe Nicolai 11.06.2020 10.11.2023
Uffe Nicolai 11.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Uffe Nicolai 11.06.2020 10.11.2023
Uffe Nicolai 11.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nicolai Bilhandel ApS

Langgade 18
6440 Augustenborg

CVR

41422513

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2020

P-nummer

1025913244

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-