Multiservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2020
 • CVR 41416564

Virksomheden Multiservice ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 8. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 32.492 DKK, mens den i 2022 var på 7.513 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.018 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

> +999%

Egenkapital

81’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

27’ DKK

> +999%

Årets resultat

202321.018 DKK
20221.394 DKK
202115.274 DKK
20203.057 DKK

Likviditetsgrad

643 %

-72%
God

Afkastningsgrad

28 %

+802%
God

Soliditetsgrad

84 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

96’ DKK

+48%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

+332%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

87’ DKK

+72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  32’
  -
  -5’
  -
  27’
  -
  0
  -
  0
  27’
  -
  27’
  -6’
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  26’
  -
  -
  62’
  87’
  96’
  40’
  41’
  -
  -
  81’
  -
  81’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  96’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Multiservice ApS 08.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Sysselting 2B · DK-7500 Holstebro 24.09.2020
Mysundevej 42 · DK-7500 Holstebro 08.06.2020 23.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 08.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-08 08.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Youssef El Maanaki 08.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Youssef El Maanaki 08.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Multiservice ApS

Sysselting 2
7500 Holstebro

CVR

41416564

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2020

P-nummer

1025904105

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Multiservice-ApS@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med alt-mulig-service, herunder murer, tømrer, nedbrydning, maling med mere.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-