M. Wolgast Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. mar. 2020
 • CVR 41402156

Virksomheden M. Wolgast Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 13. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.750 DKK, mens den i 2022 var på -6.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.492 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+104%

Egenkapital

2.189’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

16’ DKK

+104%

Årets resultat

202312.492 DKK
2022-290.659 DKK
202195.265 DKK
2020154.353 DKK

Likviditetsgrad

1.092 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.256’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

725’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  151’
  -123’
  -
  28’
  16’
  -
  16’
  -4’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.530’
  1.530’
  -
  -
  -
  -
  95’
  725’
  2.256’
  40’
  2.090’
  59’
  -
  2.189’
  -
  2.189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  66’
  2.256’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Wolgast Holding ApS 13.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bjerget 3 · DK-6800 Varde 13.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-13 13.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én  direktør 13.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Maibrit Wolgast 13.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maibrit Wolgast 13.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Wolgast Holding ApS

Bjerget 3
6800 Varde

CVR

41402156

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. marts 2020

P-nummer

1025884546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

maibrit@wolgast.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i kapitalandele og værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én  direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-