T. Geertsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2020
 • CVR 41401931

Virksomheden T. Geertsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 1. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.633 DKK, mens den i 2022 var på -7.138 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 210.765 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

211’ DKK

+366%

Egenkapital

4.557’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

243’ DKK

+406%

Årets resultat

2023210.765 DKK
2022-79.361 DKK
20211.989.655 DKK
2020-6.000 DKK

Likviditetsgrad

5.298 %

-70%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.595’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.037’ DKK

+94%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  252’
  0
  -
  252’
  243’
  -
  243’
  -32’
  211’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.558’
  -
  -
  2.558’
  2.558’
  -
  -
  560’
  8’
  6’
  2.037’
  4.595’
  40’
  4.456’
  61’
  -
  4.557’
  -
  4.557’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  38’
  4.595’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T. Geertsen Holding ApS 01.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bag Klostret 5 · DK-4200 Slagelse 06.08.2023
Bøgehaven 78 · DK-3500 Værløse 01.05.2020 05.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Geertsen 01.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Geertsen 01.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T. Geertsen Holding ApS

Bag Klostret 5
4200 Slagelse

CVR

41401931

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2020

P-nummer

1025884430

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i virksomheder og projekter samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-