19A Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2020
 • CVR 41401427

Virksomheden 19A Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 3. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.045 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+4%

Egenkapital

0 DKK

-106%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+4%

Årets resultat

2023-6.045 DKK
2022-6.324 DKK
2021-27.983 DKK

Likviditetsgrad

97 %

-55%
Svag

Afkastningsgrad

-56 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

11’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1’
  11’
  11’
  40’
  -40’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  11’
  11’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
19A Holding ApS 03.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Stilledal 42 · DK-2720 Vanløse 03.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-03 03.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 03.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Engelbrecht Pedersen 03.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Engelbrecht Pedersen 03.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

19A Holding ApS

Stilledal 42
2720 Vanløse

CVR

41401427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2020

P-nummer

1025884031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-