Don Papa Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2020
 • CVR 41401419

Virksomheden Don Papa Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Præstø. De blev etableret i 2. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.108 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+118%

Egenkapital

29’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+124%

Årets resultat

20221.108 DKK
2021-6.000 DKK
2020-6.000 DKK

Likviditetsgrad

38 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

23 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

125’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

96’ DKK

Tilgodehavende

5’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  120’
  120’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  125’
  40’
  -11’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  125’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Don Papa Holding ApS 02.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Klosternakken 15 · DK-4720 Præstø 25.03.2022
Vestre Kaj 2 · DK-4700 Næstved 02.06.2020 24.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-02 02.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Frank Lennart Merrild 02.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Lennart Merrild 02.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Don Papa Holding ApS

Klosternakken 15
4720 Præstø

CVR

41401419

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2020

P-nummer

1025883892

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-