PH Ejendomme Thisted ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2020
 • CVR 41400536

Virksomheden PH Ejendomme Thisted ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 2. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 78.122 DKK, mens den i 2021 var på 108.393 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.344 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

-203%

Egenkapital

51’ DKK

-48%

Omsætning

-

Resultat før skat

-59’ DKK

-202%

Årets resultat

2022-46.344 DKK
202145.076 DKK
202012.428 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

Svag

Soliditetsgrad

2 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.617’ DKK

+65%

Bruttofortjeneste

78’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

213’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  78’
  -
  -45’
  -
  33’
  -
  -92’
  -
  -92’
  -59’
  -
  -59’
  -
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.405’
  -
  -
  -
  -
  2.405’
  -
  -
  -
  213’
  -
  213’
  2.617’
  40’
  11’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.204’
  -
  918’
  -
  392’
  30’
  2.562’
  2.617’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PH Ejendomme Thisted ApS 02.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbakken 62C · DK-7700 Thisted 11.09.2020
Østerbakken 62C · DK-7700 Thisted 02.06.2020 10.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 02.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-02 02.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 02.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Per Hartmann Handest 02.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Hartmann Handest 02.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PH Ejendomme Thisted ApS

Østerbakken 62
7700 Thisted

CVR

41400536

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2020

P-nummer

1025882411

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

per@handestvvs.dk

Telefon

97920724

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme til bolig og erhverv samt andre aktiviteter, som efter direktionens beslutning står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-