Thomas W Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2020
 • CVR 41398795

Virksomheden Thomas W Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 28. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.780 DKK, mens den i 2021 var på -7.263 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 215.562 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

216’ DKK

-18%

Egenkapital

521’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

216’ DKK

-18%

Årets resultat

2022215.562 DKK
2021263.439 DKK
2020261.509 DKK

Likviditetsgrad

3.719 %

+141%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

527’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

232’ DKK

+141%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -1’
  -
  -1’
  216’
  -
  216’
  -
  216’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  295’
  295’
  -
  -
  -
  -
  232’
  232’
  527’
  40’
  70’
  143’
  -
  521’
  -
  521’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  527’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas W Holding ApS 28.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skærager 48 · DK-2620 Albertslund 28.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-28 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Wellemberg 28.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Wellemberg 28.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas W Holding ApS

Skærager 48
2620 Albertslund

CVR

41398795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2020

P-nummer

1025879461

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-