Projektselskabet Hirsevej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2020
 • CVR 41394331

Virksomheden Projektselskabet Hirsevej ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 28. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 540.682 DKK, mens den i 2021 var på 124.122 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -105.473 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-105’ DKK

+7%

Egenkapital

-214’ DKK

-97%

Omsætning

-

Resultat før skat

-105’ DKK

+15%

Årets resultat

2022-105.473 DKK
2021-114.015 DKK
2020-34.568 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

-1 %

-36%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14.991’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

541’ DKK

+336%

Gældsforpligtelser

15.205’ DKK

+45%

Tilgodehavende

27’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  541’
  -
  -143’
  -
  398’
  -
  -
  0
  0
  -105’
  -
  -105’
  -1’
  -105’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  2.836’
  14.964’
  -
  -
  -
  -
  14.964’
  -
  -
  19’
  -
  8’
  27’
  14.991’
  40’
  -254’
  -
  -
  -214’
  -
  -214’
  -
  -
  11.265’
  -
  -
  -
  13.316’
  1.238’
  158’
  -
  -
  15’
  -
  1.889’
  14.991’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Projektselskabet Hirsevej ApS 28.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Stationsvej 27 · DK-8700 Horsens 28.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 28.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-28 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 28.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Andersen 28.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Andersen 28.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Projektselskabet Hirsevej ApS

Stationsvej 27
8700 Horsens

CVR

41394331

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2020

P-nummer

1025874931

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom samt ejendomsudvikling og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja