CPH Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2020
 • CVR 41391987

Virksomheden CPH Invest ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 28. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.625 DKK, mens den i 2022 var på -11.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.658 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+145%

Egenkapital

47’ DKK

+722%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

+145%

Årets resultat

202354.658 DKK
2022-120.833 DKK
202172.440 DKK
2020827 DKK

Likviditetsgrad

101 %

-100%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

1 %

+716%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6.107’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.107’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  65’
  55’
  -
  55’
  -
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  6.107’
  6.107’
  40’
  7’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  6.060’
  6.107’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CPH Invest ApS 28.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Amerika Plads 23 · DK-2100 København Ø 24.02.2024
Amerika Plads 33 · DK-2100 København Ø 28.05.2020 23.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 28.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-28 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 28.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Christian Peter Hasselkjær Schmidt 28.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Peter Hasselkjær Schmidt 28.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CPH Invest ApS

Amerika Plads 23
2100 København Ø

CVR

41391987

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2020

P-nummer

1025871509

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder handel med værdipapirer og ejendomme, samt anden hermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller