Micus Holding 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. maj 2020
 • CVR 41391901

Virksomheden Micus Holding 2 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 18. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

37’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

Årets resultat

2022-3.125 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Micus Holding 2 ApS 18.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 45 · DK-8500 Grenaa 18.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-18 18.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 18.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Michael Andreas Rasmussen 18.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Andreas Rasmussen 18.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Micus Holding 2 ApS

Østerbrogade 45
8500 Grenaa

CVR

41391901

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. maj 2020

P-nummer

1025871479

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af anparter og hermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-