Afstandsvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2020
 • CVR 41391804

Virksomheden Afstandsvest ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 26. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 5.871 DKK, mens den i 2020 var på -8.237 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.780 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kim William Schleppegrel Skaue.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+65%

Egenkapital

17’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

+38%

Årets resultat

2021-5.780 DKK
2020-16.697 DKK

Likviditetsgrad

533 %

God

Afkastningsgrad

-17 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

+171%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  6’
  -10’
  -
  -
  -4’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -10’
  -
  -10’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  14’
  21’
  21’
  40’
  -23’
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  21’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Afstandsvest ApS 26.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Saugskærvej 17 · DK-5700 Svendborg 01.02.2022
Ladehøjvej 1 · DK-8831 Løgstrup 11.10.2021 31.01.2022
Tinghusgade 43 · DK-5700 Svendborg 26.05.2020 10.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
464210 Engroshandel med beklædning 26.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-26 26.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kim William Schleppegrel Skaue 31.12.2021
Morten Rüsz 26.05.2020 31.12.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
XFON HOLDING ApS 26.05.2020
NO LIMIT HOLDING ApS 26.05.2020 31.12.2021
MRusz Holding IVS 26.05.2020 22.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim William Schleppegrel Skaue 26.05.2020
Morten Rüsz 26.05.2020 31.12.2021
Mike Borregaard 26.05.2020 31.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Afstandsvest ApS

Saugskærvej 17
5700 Svendborg

CVR

41391804

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2020

P-nummer

1025871401

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464210
Engroshandel med beklædning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-