Sonnes Verden ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2020
 • CVR 41391545

Virksomheden Sonnes Verden ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 25. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -37.438 DKK, mens den i 2021 var på 7.507 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

< -999%

Egenkapital

0 DKK

-100%

Omsætning

-

Resultat før skat

-42’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-42.438 DKK
20212.507 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-179 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

-64%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-599%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -37’
  -
  -5’
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  -42’
  -
  -42’
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  24’
  40’
  -40’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sonnes Verden ApS 25.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Sonnesvej 16 · DK-7000 Fredericia 25.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 25.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-25 25.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Jørgen Nissen 01.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Jørgen Nissen 25.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sonnes Verden ApS

Sonnesvej 16
7000 Fredericia

CVR

41391545

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2020

P-nummer

1025870766

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477900
Detailhandel med brugte varer i forretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jjnissen@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er opkøb af brugte møbler og indbo, herunder videresalg samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-