EEB Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2020
 • CVR 41390077

Virksomheden EEB Holding ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 27. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.912 DKK, mens den i 2021 var på 272.745 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.316.429 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.316’ DKK

-68%

Egenkapital

227’ DKK

-77%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.316’ DKK

-82%

Årets resultat

2022-1.316.429 DKK
2021-783.430 DKK
2020-274.494 DKK

Likviditetsgrad

148 %

-51%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

304’ DKK

-72%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

113’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1.300’
  -1.300’
  -1.316’
  -
  -1.316’
  -
  -1.316’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  190’
  -
  -
  190’
  190’
  -
  -
  -
  3’
  110’
  113’
  304’
  40’
  49’
  -
  -
  227’
  -
  227’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  -
  -
  8’
  -
  77’
  304’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EEB Holding ApS 27.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Johannelunden 7 · DK-8660 Skanderborg 11.03.2022
Johannelunden 7 · DK-8660 Skanderborg 27.05.2020 10.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 08.01.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.05.2020 07.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-08 08.01.2021
2020-05-27 27.05.2020 07.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion 27.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Ronnie Balle 27.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronnie Balle 27.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EEB Holding ApS

Johannelunden 7
8660 Skanderborg

CVR

41390077

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2020

P-nummer

1025869350

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-