SBC Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2020
 • CVR 41389818

Virksomheden SBC Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 20. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

29’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-57 DKK
2020-4.401 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

11’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  29’
  40’
  -11’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SBC Invest Holding ApS 20.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Højenhald 12 · DK-2700 Brønshøj 20.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.08.2020
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 20.05.2020 19.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-20 20.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 20.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Brøgger Christensen 01.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Brøgger Christensen 20.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SBC Invest Holding ApS

Højenhald 12
2700 Brønshøj

CVR

41389818

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2020

P-nummer

1025869202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

51290476

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er investering i andre virksomheder og værdipapirer

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-