OLPR Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2020
 • CVR 41382392

Virksomheden OLPR Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 25. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.196 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+37%

Egenkapital

51’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+37%

Årets resultat

2022-1.196 DKK
2021-1.910 DKK
2020-6.076 DKK

Likviditetsgrad

1.374 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  -
  -
  -
  4’
  -
  43’
  54’
  60’
  -9’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OLPR Holding ApS 25.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandboulevarden 116 · DK-2100 København Ø 25.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 25.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-25 25.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 25.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Ole Presskorn 25.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Presskorn 25.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OLPR Holding ApS

Strandboulevarden 116
2100 København Ø

CVR

41382392

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2020

P-nummer

1025857190

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, eje selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-