RA Service- og Marineteknik ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2020
 • CVR 41381175

Virksomheden RA Service- og Marineteknik ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil" og har adresse i Borup. De blev etableret i 20. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 343.649 DKK, mens den i 2022 var på 460.431 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -99.128 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Rasmus Almbjørn.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-99’ DKK

-135%

Egenkapital

256’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-123’ DKK

-134%

Årets resultat

2023-99.128 DKK
2022281.195 DKK
202134.275 DKK

Likviditetsgrad

152 %

-52%
God

Afkastningsgrad

-20 %

-127%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

41 %

-43%
God

Overskudsgrad

-

Balance

626’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

344’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

370’ DKK

Tilgodehavende

561’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  344’
  -449’
  -18’
  -
  -123’
  0
  0
  -
  0
  -123’
  -
  -123’
  -24’
  -99’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  30’
  30’
  65’
  250’
  106’
  -
  -
  182’
  561’
  626’
  40’
  216’
  -
  -
  256’
  -
  256’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  370’
  626’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RA Service- og Marineteknik ApS 20.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Snekkerupvej 48 · DK-4140 Borup 20.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 20.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-20 20.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Almbjørn 20.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Almbjørn 20.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RA Service- og Marineteknik ApS

Snekkerupvej 48
4140 Borup

CVR

41381175

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2020

P-nummer

1025855724

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476430
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-