Jesper Farsø Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2020
 • CVR 41377348

Virksomheden Jesper Farsø Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 19. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.001 DKK, mens den i 2022 var på -4.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.042 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

> +999%

Egenkapital

48’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

> +999%

Årets resultat

202318.042 DKK
2022-263 DKK
2021-3.842 DKK
2020-5.837 DKK

Likviditetsgrad

97 %

-60%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

+54%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-60%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  18’
  -
  18’
  -
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  48’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  52’
  40’
  -20’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesper Farsø Holding ApS 19.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 66 · DK-8464 Galten 19.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-19 19.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Farsø Vase 19.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Farsø Vase 19.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesper Farsø Holding ApS

Skolevej 66
8464 Galten

CVR

41377348

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2020

P-nummer

1025850595

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-