Geostad Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2020
 • CVR 41372311

Virksomheden Geostad Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 19. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 331.665 DKK, mens den i 2021 var på -13.423 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 198.895 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

199’ DKK

> +999%

Egenkapital

212’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

255’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022198.895 DKK
2021-20.025 DKK
2020-6.431 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-95%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+497%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

+171%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

4.547’ DKK

+478%

Bruttofortjeneste

332’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

58’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  332’
  -
  -24’
  -
  308’
  -
  -53’
  -
  -53’
  255’
  -
  255’
  -
  199’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.489’
  -
  -
  -
  -
  4.489’
  -
  -
  -
  -
  56’
  58’
  4.547’
  40’
  172’
  -
  -
  212’
  -
  212’
  29’
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  4.237’
  -
  -
  -
  -
  41’
  4.305’
  4.547’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Geostad Ejendomme ApS 19.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Porsborgvej 41 · DK-9530 Støvring 19.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.10.2020
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 19.05.2020 30.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-19 19.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Gheorghe Stadnitchii 19.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gheorghe Stadnitchii 19.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Geostad Ejendomme ApS

Porsborgvej 41
9530 Støvring

CVR

41372311

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2020

P-nummer

1025844765

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gheorghe.stadnitchii@gmail.com

Telefon

96860944

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-